SMART – המרכז הבינלאומי ללימודי NLP

בשנים האחרונות הכשרתי מאות מנחים בקורסי ה-NLP PRACTITIONER ו-NLP MASTER, והעברתי למאות מאסטרים, טריינרים ומנהלי בתי ספר ל-NLP את השיטות השונות שפיתחתי, שמיושמות היום על ידי תלמידי ברחבי הארץ ונחשבות ליעילות ופורצות דרך. NLP היא עבורי דרך חיים, לא רק מקצוע, ואני ממשיך להעמיק בידע ובלמידה, במטרה ובתקווה לפתח עוד ועוד שיטות ייחודיות שיסייעו לכמה […]