טביב – נותנים איכות לסביבה

טביב שואפת לקדם את הגנת הסביבה בישראל ומזה למעלה מ-28 שנה עומדת לימין חברות, עסקים, ארגונים וגופים המתמודדים עם אתגרים הקשורים לטיפול בפסולת מסוכנת, שפכים תעשייתיים, קרקעות מזוהמות, אירועי חומרים מסוכנים ועוד.