RBS Projects Ltd

5/5
קטגוריה:

אודות:

RBS Projects Ltd מייעצת ומסייעת להנהלה הבכירה של חברות רבות בישראל (כולל חברות הנמנות על Fortune 500) כבר למעלה מ-30 שנה. החברה מעניקה שירות של התאמת אסטרטגית הארגון או החברה – בניית תשתית של מצוינות ארוכת טווח ושיפור וייעול ביצועיהם.